Obchodné podmienky 

Späť

1. Spôsob objednávania
2. Povinnosti predávajúceho
3. Povinnosti kupujúceho
4. Ceny tovaru
5. Dodacie podmienky
6. Termín dodania
7. Spôsob dodania
8. Poštovné
9. Zrušenie objednávky
10. Reklamácie

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu dobierky@zavodsky.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

 

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
4. Obsahovú náplň knihy alebo akéhokoľvek nosiča (v prípade ako najmä hudobné a filmové nahrávky...) oficiálne vydaného vydavateľom.
5. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
6. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

 

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorí z objednaných titulov nemáme, pošleme len ostatné objednané tituly, ktoré máme a chýbajúce zašleme po dodaní dodávateľom. Poštovné účtujeme iba pri prvom zaslaní titulov. (jedna objednávka = jeden krát zaplatené poštovné). Uvedené sa nevzťahuje na tituly predávané formou PRESALE (titul, ktorý ešte nevyšiel, prijímame naň objednávky dopredu). Pri objednávke titulov už vyjdených a PRESALE titulov v jednej objednávke Vám poštovné zaúčtujeme znovu po vyskladnení titulov PRESALE. (prvý krát pri vyskladnení titulov už vyjdených, druhý krát pri vyskladnení PRESALE titulov).

Pri objednaní titulov nad 82,99 € poštovné neplatíte. Uvedené sa nevzťahuje na tituly predávané formou PRESALE!

 

6. Termín dodania

Tovar vyskladňujeme najneskôr do 10 pracovnýh dní od obdržania objednávky. Pri tituloch, ktoré nemáme na sklade sa dodacia lehota pohybuje od 2-8 týždňov (ide hlavne o dovozové tituly, kde doba dodania nezávisí od nás a nevieme ju žial ani ovplyvniť).

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.

Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

Vianočné sviatky a prelom roka: V období od 20.12. do 6.1. roka, Dobierky Závodský a eshop funguje v obmedzenom režime. Objednávky z eshop sa zase vybavujú riadnym spôsobom až od 7.1. Preto vianočne darčeky v podobe objednávok, ktoré Vám neprisli do uvedeneho termínu, uz s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú doručené až po 6.1. roka.

 

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, prípadne kuriérom alebo si ho možete sami vyzdvihnúť na niektorej z vybraných predajní. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách. Pri objednávkach zo zahraničia Vám vopred zašleme faktúru na úhradu a po pripísaní fakturovanej čiastky na náš účet Vám zásielku pošleme doporučene.

Spôsob dodania do Čiech:

Faktúru je potrebné uhradiť vopred na účet 213515446/0300 ČSOB Břeclav v CZK. Po pripísaní čiastky na náš účet zásielku posielame doporučene.

Spôsob dodania do zahraničia:

Faktúru je potrebné uhradiť vopred na účet 2071354358/0200 v EUR. SWIFT kód: SUBASKBX, IBAN kód: SK96 0200 0000 0020 7135 4358. Po pripísaní čiastky na náš účet zásielku posielame doporučene.

 

8. Poštovné a balné

Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku je 3,99 € pri objednávke do 82,99 €. Pri objednávkach nad 82,99 € poštovné neúčtujeme. Uvedené ceny poštovného platia pre Slovenskú republiku.

Kuriérska služba a balné je 6,59 € pri objednávke do 166,- €. Pri objednávkach nad 166,- € poštovné neúčtujeme. Uvedená cena platí iba pre Slovenskú republiku.

Pri osobnom odbere na niektorej z vybraných predajní poštovné a balné neúčtujeme. Je potrebné počkať na SMS potvrdzujúcu správu o tom, že objednaný tovar je pripravený pre odber.

 

9. Zrušenie objednávky

A. Zrušenie objednávky pred dodaním tovaru
Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu: dobierky@zavodsky.sk. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky.

B. Zrušenie objednávky po dodaním tovaru

V prípade, že objednaný tovar dostanete a zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke alebo my sme sa pomýlili pri dodaní, mate v súlade so zákonom č. 108/2000 z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov možnosť objednávku zrušiť do 7 dní od prevzatia tovaru.

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušenie nám rovnako zašlite na e-mailovú adresu: dobierky@zavodsky.sk. Zašleme Vám potvrdenie o zrušení objednávky a prevezmeme od Vás tovar naspäť. Avšak tovar ani jeho obal však nesmie byť porušený a aj tovar, ktorým je audiovizuálne dielo alebo zvukový, či zvukovo-vizuálny záznam, nesmie byť pred vrátením rozbalený. Následne bude s vami dohodnuté náhradné plnenie v rovnakej kvalite a cene. Ak by nebolo možné dohodnúť náhradné plnenie, bude vám zaplatená suma vrátená najneskôr do 15 dní.

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

 

10. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. (Vyskytli sa prípady, že zásielka bola otvorená a znovu zalepená, pričom následne bola zásielka nahlásená ako nekompletná). V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Veľmi často sa stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. farba na disku, chýbajúci booklet, chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru
- poškriabané nosiče

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0908/410-078, alebo na fax.č.037/6580-752), najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0908/410-078, alebo na fax.č.037/6580-752).

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky (tel. č. 0908/410-078, alebo na fax.č.037/6580-752) alebo e-mailom . Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie:

Závodský s.r.o.
Šípová 1
949 01 Nitra
*uveďte prosím číslo zákazníka (ako aj adresu a popis chyby)

K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vytvoríme kredit, ktorý sa Vám odpočíta z nasledovnej objednávky. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (tel. č. 0908/410-078, alebo na fax.č.037/6580-752) . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.